herb rmm

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 30 września 2020r. (środa) o godz. 16:30 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców:
  1. skarga Pana (…) z dnia 17.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 20.01.2020 r. zarejestrowana pod numerem 00690.2020) przesłana za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego przy piśmie numer WI-III.1410.1.2020 z dnia 16.01.2020 r. na działalność Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nienależytego wykonywania powierzonych zadań;
  2. skarga Pani (…) z dnia 6.04.2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 6.04.2020 r. zarejestrowana pod numerem 3369.2020) na Burmistrza Miasta Milanówka dotyczącego naruszenia prawa poprzez wydanie i wykonywanie Zarządzenia nr 41/VIII/2020 z dnia 20.03.2020 r. w sprawie potwierdzenia całkowitego zakazu handlu na targowisku miejskim przy ulicy Piłsudskiego 14 w Milanówku;
  3. wniosek Stowarzyszenia na rzecz Miast-Ogrodów z dnia 6.08.2020 r. o zorganizowanie wizji lokalnej w zabytkowym Turczynku;
  4. wniosek Pani (…) z dnia 21.08. 2020 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 25.08.2020 r.)
   o modyfikację planu i lokalizacji inwestycji drogowej u zbiegu ulic Kościelnej i Kościuszki.
  5. petycja „ Stop zagrożeniu zdrowia i życia” w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem;
 3. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka w sprawie pism przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: