Herb Rady Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się on-line w dniu 14 października 2020r. (środa) o godz. 17:30

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie:
    1. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 14 września 2020 r., odebranej w dniu 17 września 2020 r. Sygn. Akt. PO VI Pa 47.2020 na Uchwałę nr 465/XLVII/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka i odpowiedzi na skargę,
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i  Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki


Zobacz również:

XXXIV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: