Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na  posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 26 października 2020r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w trybie on-line na kanale YouTube Milanówek Miasto-Ogród.

 

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029;
  2. budżetu miasta Milanówka na 2020 r;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.
  4. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej działkę 8/1 obr. 05-06 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy dzierżawy;
  5. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Czubińskiej, oznaczoną jako działki ew. nr 43/1, 46/1 i 182/3 z obrębu 05-11 w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego
 3. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie odwzorowania treści wypowiadanych podczas obrad Komisji Rady Miasta Milanówka (w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U poz. 848).
 4. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska


Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu Komisji w trybie on-line, proszeni są o kontakt z Biurem Rady Miasta  (w godzinach pracy Urzędu) w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. dostępu do posiedzenia Komisji. 


Zobacz również:

XXXV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: