Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00, w trybie stacjonarnym w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:
    1. przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania;
    2. upoważnienia Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
  3. Omówienie zagadnień związanych z przejmowaniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, wybudowanych ze środków prywatnych na terenie Miasta Milanówka.
  4. Omówienie wniosku MPWiK w spr. wyrażenia zgody na zmianę treści 1 ust.2 uchwały Nr 459/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 10 września 2018 r.
  5. Sprawy różne dot. MPWiK.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki

Udostępnij na: