Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w trybie stacjonarnym w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji mieszkańców:
    1. skarga Pana (…) z dnia 12.07.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 07.09.2021 r. zarejestrowana pod numerem 08371.2021) na firmę P.P.U.H Efekt Sp. z o.o. wykonującą usługi w ramach położenia nowej nawierzchni asfaltowej oraz przebudowy miejsc parkingowych na ulicy Krakowskiej;
    2. wniosek Pana (…) z dnia 30.08.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 03.09.2021 r., zarejestrowany pod numerem 08248.2021) w spr. bezpłatnego udostępnienia pawilonu na targowisku miejskim w Milanówku;
    3. wniosek Pana (…) z dnia 02.09.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 02.09.2021 r., zarejestrowany pod numerem 08230.2021) w spr. usunięcia z Rady Miasta Milanówka radnej Jolanty Nowakowskiej;

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Napłoszek

Udostępnij na: