Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniu 7 października 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej ZGKiM oraz spraw dotyczących zarządzania targowiskiem miejskim.
  3. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez ZGKiM:
    1. wykonanie prac polegających na pielęgnacji zieleni miejskiej (wysokiej i niskiej) na terenie miasta Milanówka w 2021 r.;
    2. wykonanie prac polegających na utrzymaniu czystości i porządku w mieście oraz zimowym utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach w Milanówku w 2021-2022 r.
  4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji

Jolanta Nowakowska

Udostępnij na: