herb rmm

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 17:00, w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwał w sprawie:
  1. przekazania projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek Dyrektorowi Regionalnemu Zarządu Gospodarki Wodnej
   w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania;
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 67/5, 67/8, 50/5 z obrębu 06-07 oraz działkę ewidencyjną nr 39/5
   z obrębu 06-10, położonych w Milanówku w obrębie ulic Królewskiej, Polnej i Rososzańskiej.
 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Jaromir Chojecki

Udostępnij na: