pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej działkę 8/1 obr. 05-06 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy dzierżawy175.06 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok147.06 KB

pdfUchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021 126.13 KB 

pdfUchwała w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 185.47 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Czubińskiej, oznaczoną jako działki ew. nr 43/1, 46/1 i 182/3 z obrębu 05-11 w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego412.45 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok312.14 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-202914 MB

Udostępnij na: