pdfUchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 14 września 2020 r., odebranej w dniu 17 września 2020 r. Sygn. Akt PO VI Pa 47.2020 na Uchwałę nr 465/XLVII/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka i odpowiedzi na skargę373.66 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 5/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka267.43 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka342.25 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka266.63 KB 

Udostępnij na: