pdf Uchwała w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek 141.53 KB

pdfUchwała w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021133.18 KB

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok163.12 KB 

pdfUchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego124.82 KB 

pdfAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok222.11 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok152.55 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 230/XXVI/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej241.32 KB  

pdfUchwała w sprawie: ponownego przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi …... na uchwałę Rady Milanówka nr 146/XII/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka i odpowiedzią na skargę187.44 KB

pdfUchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych"172.85 KB

 

Udostępnij na: