pdfUchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2021r.98.82 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2035134.94 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok140.36 KB 

pdfAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok i projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2020-2035130.92 KB

pdfUchwała w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego126.35 KB

Udostępnij na: