pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XLIII/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu125.59 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości127.2 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Milanówek do gminnego zasobu nieruchomości129.58 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok240.34 KB 

pdfAutopoprawka nr 1 z dn. 20.05.2021 r. do projektu uchwał w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok980.72 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036206.7 KB 

pdfUchwała w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Milanówku160.88 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku243.9 KB

pdfUchwała w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów Honorowej Obywatelki Miasta Milanówka albo Honorowego Obywatela Miasta Milanówka441.33 KB 

pdfUchwała w sprawie: obniżenia diet radnym o 50% miesięcznie za udział w pracach Rady Miasta Milanówka346.05 KB 

pdfUchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 306/XXXVI/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek w 2017 roku na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne152.98 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych”110.4 KB 

Udostępnij na: