pdfUchwała w sprawie: wyboru członka Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Milanówka oraz zmiany w Uchwale Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka264.46 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki ewidencyjnej nr 70 z obrębu 05-15 oraz budynku, położonej w Milanówku, przy ul. Wspólnej, na okres 5 lat, w trybie bezprzetagowym28.54 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 59/2 z obrębu 06-01 oraz 1/5 z obrębu 06-19, położonych w Milanówku przy ul. Piotra Skargi i Dębowej30.11 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 64/4 i 105 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Sowiej oraz nr 63/1, 64/1 oraz 135 w obrębie 05-03, położonych w Milanówku przy ul. Żurawiej30.38 KB

pdf Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Lasku Pondra"128.54 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu OSP129.13 KB 

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piasta112.46 KB 

pdfUchwała w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego126.75 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia statutu Milanowskiego Centrum Usług Społecznych140.44 KB 

pdfUchwała w sprawie przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku97.25 KB 

pdfUchwała w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek - Pogodna95.41 KB 

pdfUchwała w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek - Lucerny139.52 KB

pdfUchwała w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Milanówek - Zdrojowa139.79 KB

Udostępnij na: