pdfUchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Milanówka 139.42 KB

pdfUchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Milanówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020289.44 KB 

pdfUchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2020327.07 KB 

Udostępnij na: