pdfUchwała w sprawie: skierowania wniosku Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Rady Miasta Milanówka do Wojewody Mazowieckiego, w celu objęcia nadzorem działalności Burmistrza Miasta Milanówka, w zakresie uniemożliwiania Komisji Rewizyjnej wykonywania jej statutowych obowiązków351.41 KB

pdfUchwała w sprawie: zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny przy Regionalnej Komisji Orzekającej w Warszawie113.96 KB

pdfUchwała w sprawie: zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych186.45 KB

pdfUchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2021/2022163.67 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki ewidencyjnej nr 6 z obrębu 05-15 wraz z budynkiem Teatru Letniego, położonych w Milanówku, przy ul. Kościelnej, na okres 30 lat, w trybie bezprzetagowym33.19 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63/3 w obrębie 07-06, położonej przy ul. Łąkowej/Średniej w Milanówku165.55 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021-2036207.24 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok262.47 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek151.98 KB

pdfUchwała w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody1.16 MB

Udostępnij na: