pdfUchwała w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka128.78 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 8/8 z obrębu 05-02, położonej w Milanówku, przy ul. Kościuszki 116, w trybie bezprzetargowym28.2 KB

pdfUchwała w sprawie: zmian budżetu miasta na 2021 rok227.68 KB 

pdfUchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021 - 2036207.03 KB 

pdfUchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 200.53 KB

pdfUchwała w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 133.01 KB

Udostępnij na: