pdfUchwała w sprawie wyboru doradcy Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka175.05 KB

pdfUchwała w sprawie kontroli doraźnej Komisji Rewizyjnej312.3 KB

pdfUchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milanówek324.58 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 71/6, 71/9 obręb 05-05, położonych w Milanówku przy ul. Dalekiej302.91 KB

pdfUchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Miasta Milanówka120.31 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok123.18 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 19 października 2023 roku do Projektu URM w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok92.29 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045117.74 KB

Udostępnij na: