pdfUchwała w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Milanówku.313.53 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Milanówka120.31 KB

Projekt Studium - dokumenty

pdfUchwała w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe287.08 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok293.49

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 07.12.2023 r. do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian Budżetu 2023 roku145.71 KB

pdfTreść uchwały po autopoprawce w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok218.8 KB

pdfAutopoprawka nr 2 z dnia 08.12.2023 r. do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian Budżetu 2023 roku122.78 KB

pdfAutopoprawka nr 3 z dnia 11.12.2023 r. do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian Budżetu 2023 roku124.03 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 710/XCI/23 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie kontroli doraźnej Komisji Rewizyjnej181.85 KB

pdfUchawała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045207.52 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+"267.56 KB

Udostępnij na: