pdfUchwała w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023195.62 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok216.99 KB

pdfUzasadnienie do uchwały w sprawie zmian budżetu miasta 239.27 KB

pdfUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2023 - 2045207.8 KB

pdfAutopoprawka nr 1 z dnia 22.12.2023 r.226.86 KB

pdfUchwała w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego158.46 KB

 

Udostępnij na: