pdfUchwała w sprawie określenia stawki za godzinę świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z Programu „Opieka 75+”387.38 KB

pdfUchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na lata 2024-2025109.93 KB

pdfUchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 743/XCVI/24 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia Kościołowi Parafialnemu Rzymskokatolickiemu pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonemu przy ul. Kościuszki 41, dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się jedynie w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Milanówek, niestanowiących jej wyłącznej własności.273.5 KB

pdfUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi "Ostromir", położonego na obszarze Gminy Milanówek.284.91 KB

pdfUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Willi "Polonia", położonego na obszarze Gminy Milanówek.279.72 KB

pdfUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w 2024 roku, dla zabytku nieruchomego Kościoła Parafialnego Rzymskokatolickiego Pw. Św. Jadwigi Śląskiej, położonego na obszarze Gminy Milanówek.279.57 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 71/9 z obrębu 05-05, położoną w Milanówku przy ul. Dalekiej, w trybie bezprzetargowym351.13 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu części nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr 35/6, 36/17, 39/3, 42/4 z obrębu 07-05, położoną w Milanówku przy ul. Kazimierzowskiej350.61 KB

pdfUchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 30 z obrębu 05-21, położoną w Milanówku przy ulicy Żabie Oczko, w trybie bezprzetargowym350.59 KB

pdfUchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących działki ewidencyjne nr 52/10 i 73 obręb 06-19, położonych w Milanówku przy ul. Królewskiej350.69 KB

pdfUchwała w sprawie: zmiany nazwy ulicy Pustej w Milanówku180.76 KB

pdfUchwała zmieniająca uchwałę 690/LXXXIX/23 z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu134.96 KB

pdfUchwała w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok144.25 KB

Udostępnij na: