Herb Miasta MilanówkaPostanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 13 listopada 2018 r. na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.):

Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia:

 1. Zwołuje się pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta Milanówka na kadencję 2018 -2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Miasta Milanówka.
 2. Sesja odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r., o godz. 18.00 w Miejskiej Hali Sportowej nr 1, ul. Żabie Oczko 1.
 3. Ustala się porządek obrad pierwszej sesji zgodnie z załącznikiem do niniejszego
 4. Zobowiązuje się organ wykonawczy do zawiadomienia nowo wybranych radnych i nowo wybranego burmistrza o terminie i miejscu sesji.
 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych;
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza;
 4. Wybór komisji skrutacyjnej;
 5. Wybór Przewodniczącego Rady;
 6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady;
 7. Sprawy różne;
 8. Zakończenie obrad.

pdfPostanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I Sesji Rady Miasta Milanówka

Udostępnij na: