Herb Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu II Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 16:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018–2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok;
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok;
  5. ustalenia stawek dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego;
  6. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka;
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Milanówku;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Tęczową w Milanówku;
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Długiej w Milanówku;
  10. wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
   za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określenia stawek procentowych oraz zasad ich ustalania.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie II Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Janina Moława

Udostępnij na: