Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu VI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie VI Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu miasta Milanówka na 2019 r.;
    2. wskazania przedstawiciela Rady Miasta Milanówka do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
  4. Interpelacje i zapytania.
  5. Zakończenie VI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława

Udostępnij na: