Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019-2026;
    2. zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego;
    3. zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.
  4. Zakończenie XIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka
Witold Mossakowski


Zobacz więcej:

Udostępnij na: