Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XIV Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2019-2026;
    2. zmiany Uchwały Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka.
  4. Zakończenie XIV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka
Witold Mossakowski


Zobacz również:

Udostępnij na: