Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Miasta Milanówka
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029
  2. Budżetu miasta Milanówka na 2020 rok.
   • Przyjęcie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
   • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady,
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
   • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady,
   • dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie,
   • głosowanie budżetu miasta Milanówka na 2020 r.
 4. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji.
 5. Zakończenie XV Sesji Rady Miasta Milanówka.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka
Witold Mossakowski


Zobacz więcej:

 

Udostępnij na: