Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XVI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu miasta na 2020 rok;
    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029.
  4. Zakończenie Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława


Zobacz również:

 

Udostępnij na: