Herb Rady Miasta MilanówkaUprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 15:30 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;
    2. zmian budżetu miasta na 2020 rok;
  4. Zakończenie XVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława


Zobacz również:

Udostępnij na: