Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie XXII Sesji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Literackiej 20.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. budżetu miasta Milanówka na 2020 rok (Projekt nr 1);
  2. budżetu miasta Milanówka na 2020 rok (Projekt nr 2);
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029;
  4. zmieniająca uchwałę 129/XVII/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  5. zmieniająca uchwałę Nr 395/XLIII/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  6. zmiany uchwały Nr 174/XVII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 stycznia 2020 r.
   w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku.
 4. Zakończenie XXII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława


Zobacz również:

Udostępnij na: