Herb Rady Miasta MilanówkaPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka uprzejmnie zaprasza na posiedzenie XXIII Sesji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się on-line w dniu 4 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. budżetu miasta Milanówka na 2020 rok (Projekt nr 1);
  2. budżetu miasta Milanówka na 2020 rok (Projekt nr 2);
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020–2029;
  4. zmieniająca Uchwałę nr 129/XVII/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  5. zmieniająca Uchwałę nr 395/XLIII/18 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Zakończenie XXIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
Janina Moława


Zobacz również:

Udostępnij na: