Herb Rady Miasta Milanówka

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie XXVII Sesji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się on-line w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Miasta Milanówka i odpowiedzi na skargę;
  2. podjęcia współdziałania z Powiatem Grodziskim przy projektowaniu i budowie czterech rond w ciągu dróg powiatowych Piłsudskiego, Dębowej, Smoleńskiego, Kościelnej i Kościuszki;
  3. zawarcia przez Gminę Milanówek porozumienia dotyczącego współpracy przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską wraz z budową sygnalizacji świetlnej”.
 5. Zakończenie XXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka
Kamil Bialik


Zobacz również:

Udostępnij na: