herb rmm

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 2 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029;
    2. zmian budżetu miast na 2020 rok;
    3. emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  4. Zakończenie XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


 Zobacz również:

 

Udostępnij na: