Herb RMM

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 15 września 2020 r. (wtorek) o godz. 16.00.

Dla mieszkańców chcących wziąć udział w posiedzeniu sesji zostanie zorganizowane stanowisko z dostępem on-line do obrad w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020 – 2029;
    2. Zmian budżetu miasta na 2020 rok.
  4. Zakończenie XXXII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


Zobacz również:

XXXII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: