herb rmm

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 16.00.

Dla mieszkańców chcących wziąć udział w posiedzeniu sesji zostanie zorganizowane stanowisko z dostępem on-line do obrad w budynku B Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Żurawią, oznaczoną jako działka ew. nr 135 z obrębu 05-03 w Milanówku oraz odstąpienie od trybu przetargowego,
    2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych, przez mieszkańców Gminy Milanówek,
    3. zmian budżetu miasta Milanówka.
  4. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


Zobacz również:

XXXIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: