Herb Rady Miasta Milanówka

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 16 października 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 

Porządek obrad sesji: 

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka. 
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji. 
 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  1. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 14 września 2020 r., odebranej w dniu 17 września 2020 r. Sygn. Akt. PO VI Pa 47.2020 na Uchwałę nr 465/XLVII/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka i odpowiedzi na skargę, 
  2. zmiany Uchwały Nr 4/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, 
  3. zmiany Uchwały Nr 5/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Milanówka, 
  4. zmiany Uchwały Nr 6/I/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Milanówka 
 4. Sprawy różne. 
 5. Zakończenie XXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka 

 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka 

Kamil Bialik 


Zobacz również:

XXXIV Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

 

Udostępnij na: