Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się on-line w dniu 5 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2020-2029,
    2. zmian budżetu miasta na 2020 rok.
  4. Zakończenie XXXIV Sesji Rady Miasta Milanówka

        

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


 Zobacz również:

XXXVI Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: