Herb Rada Miasta Milanówka

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka uprzejmie prosi o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka zwołanej na wniosek radnych zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, która odbędzie się on-line w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036,
  2. budżetu miasta Milanówka na 2021 rok.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności między sesjami, realizacji uchwał i stanowisk Rady, odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

Kamil Bialik


Zobacz również: 

XXXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka – projekty uchwał

Udostępnij na: