Pliki do pobrania:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „OFERTA – Pracownik fizyczny” oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2019 r. do godziny 1100:

  • osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej)
  • lub pocztą na adres: ZGKiM ul. Spacerowa 4, 05 – 822 Milanówek

Udostępnij na: