Pliki do pobrania:

Termin składania ofert:

do dnia 16 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Przedszkola, ul. Herberta 43,
  • lub pocztą na adres: Przedszkole nr 1, ul. Herberta 43, 05 822 Milanówek.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Udostępnij na: