Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „OFERTA Nr 9/2019 na wolne stanowisko urzędnicze” oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego

Termin składania ofert:

do dnia 31 października 2019 r. do godziny 10:00:

  • osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej)
  • lub pocztą na adres: ZGKiM ul. Spacerowa 4, 05 – 822 Milanówek

Udostępnij na: