Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „OFERTA Nr 1/2020 na wolne stanowisko urzędnicze” oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego.

Termin składania ofert:

do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00:

  • pocztą na adres: ZGKiM ul. Spacerowa 4, 05 - 822 Milanówek

Udostępnij na: