Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „OFERTA Nr 2/2020 na wolne stanowisko urzędnicze” oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego.

Termin składania ofert:

do dnia 26 czerwca 2020 r. do godziny 10:00:

  • pocztą na adres: ZGKiM ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
  • lub osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej)

Udostępnij na: