Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze nr 1/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze” wraz z podanym numerem telefonu kontaktowego

Termin składania ofert:

do dnia 26 lutego 2021 r. do godziny 10:00:

  • pocztą na adres: ZGKiM ul. Spacerowa 4, 05–822 Milanówek
  • lub osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy ul. Spacerowej 4 (wejście od Pasiecznej)

Udostępnij na: