Pliki do pobrania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3,
  • lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Żabie Oczko 1, 05-822 Milanówek,

do dnia 10 kwietnia 2023 r. z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 1/2023” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl 

Udostępnij na: