Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

Urząd Miasta Milanówka

 1. pdfPiotr Remiszewski - Burmistrz Miasta Milanówka3.31 MB
 2. pdfRyszard Raban – Zastępca Burmistrza2.9 MB
 3. pdfPiotr Iwicki – Sekretarz Miasta1.96 MB
 4. pdfBożena Sehn – Skarbnik Miasta3.63 MB
 5. pdfMałgorzata Beta – Inspektor w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych3.11 MB
 6. pdfMarta Buczyńska – Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego3.22 MB
 7. pdfTomasz Hajdus – Kierownik w Referacie Technicznej Obsługi Miasta3.08 MB
 8. pdfKrzysztof Jarosz – Kierownik w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta3.38 MB
 9. pdfMagdalena Majchrzyk – Podinspektor w Referacie Organizacyjnym2.72 MB
 10. pdfAdriana Siłka-Lesiakowska, Kierownik w Urzędzie Stanu Cywilnego2.95 MB
 11. pdfJustyna Sobieraj – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego2.54 MB 
 12. pdfJustyna Zasadowska – Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych3.36 MB

Jednostki Miasta

 1. pdfPiotr Ambroziak – Prezes Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji2.11 MB
 2. pdfPiotr Ambroziak – Prezes Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (zakończenie)1.97 MB
 3. pdfPrzemysław Kopiec - p.o. Prezesa Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (rozpoczęcie)1.96 MB
 4. pdfDorota Mońko – Dyrektor Żłobka Publicznego2.45 MB 
 5. pdfRobert Skirski - Komendant Straży Miejskiej3.07 MB
 6. pdfRobert Skirski - Komendant Straży Miejskiej (zakończenie)3.11 MB
 7. pdfElżbieta Abramczuk-Kalinowska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej3.05 MB 
 8. pdfElżbieta Bielawska – Kierownik Sekcji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej3.47 MB
 9. pdfMarianna Frej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23.37 MB
 10. pdfMarianna Frej - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 (zakończenie)3.56 MB
 11. pdfKrystyna Kott – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej2.88 MB
 12. pdfAneta Majak – Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury2.92 MB
 13. pdfDorota Malarska – Dyrektor Przedszkola nr 13.6 MB
 14. pdfJoanna Oknińska – Dyrektor ZGKiM2.95 MB
 15. pdfAnna Sawwidis – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11.91 MB
 16. pdfAnna Sawwidis – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 (zakończenie)1.93 MB
 17. pdfJoanna Staszkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32.44 MB
 18. pdfGrażyna Kolatorska – Kierownik Zespołu Pracy Socjalnej3.03 MB

Udostępnij na: