Pliki do pobrania:

Osiągnięte  poziomy  wskazane w analizie stanu gospodarki odpadami w 2023 roku:

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w Gminie Milanówek w 2023 r. wyniósł 30,71 %.
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Gminie Milanówek w 2023 r. wyniósł 0,85 %.
 • Poziom składowania odpadów komunalnych w 2023 r. w  Gminie Milanówek wyniósł 12,16 %.

Osiągnięte  poziomy  wskazane w analizie stanu gospodarki odpadami w 2022 r.:

 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w Gminie Milanówek w 2022 r. wyniósł 30,88 %.
 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w Gminie Milanówek w 2022 r. wyniósł 0,15 %.
 • Poziom składowania odpadów komunalnych w 2022 r. w  Gminie Milanówek wyniósł 10,75 %.

Aktualizacja w zakresie osiągniętych poziomów wskazanych w analizie stanu gospodarki odpadami w 2019 r.:

 • · Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 2,51%
 • · Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: 41,51%
 • · Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 59,02%

Aktualizacja w zakresie osiągniętych poziomów wskazanych w analizie stanu gospodarki odpadami za 2018 r.: 

 • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowiska: 4,3%
 • Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 54,84%
 • Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100,00%

Udostępnij na: