pdfOgłoszenie BMM z dnia 15 czerwca 2023 r. o pisemnym nieograniczonym przetargu na wydzierżawienie na okres trzech lat części nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Józefa Piłsudskiego i ulicy Krzywej, stanowiących teren Targowiska Miejskiego w Milanówku361.07 KB.


pdfOgłoszenie BMM z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę208.05 KB

pdfOgłoszenie BMM z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę209.01 KB

pdfOgłoszenie nr ORG.0051.75.2023 BMM w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - znak sprawy GNP.6850.1.2023.JO208.96 KB

pdfOgłoszenie nr ORG.0051.161.2023 BMM w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – znak sprawy GNP .6845.8.2023.JO 207.6 KB

pdfOgłoszenie nr ORG.0051.162.2023 BMM w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – znak sprawy GNP.6845.5.2023.JO, GNP. 6845.6.2023.JO209.46 KB

Udostępnij na: