Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym.

Powyższy projekt uchwały Rady Miasta Milanówka podyktowany został koniecznością zaktualizowania regulaminu przyznawania oraz wysokości dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Milanówek, który ostatni raz został przyjęty w 2009 r. Wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), które będą obowiązywać od 1 września 2018 r., nakładają na samorządy obowiązek dostosowania aktów prawa miejscowego. Główne zmiany wprowadzone w niniejszym regulaminie, zostały przedstawione w uzasadnieniu do niniejszego projektu.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 08 do 15 czerwca 2018 r. do godz. 14:00
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 8 do 15 czerwca 2018 r. do godz. 14:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: