logo ummBurmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”.

Niniejsza uchwała została zredagowana na bazie obecnie obowiązujących uchwał dotyczących stypendiów i nagród o charakterze motywacyjnym z 2007 r. i 2013 r. jednocześnie dostosowując zapisy do obecnego stanu prawnego. Celem ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” jest popieranie i rozpowszechnianie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej oraz w środowisku lokalnym oraz mobilizacja do dalszej pracy nad sobą.

Promowanie młodych, uzdolnionych mieszkańców Milanówka służy lokalnej społeczności, ożywia pozytywną rywalizację, sprzyja rozwojowi uzdolnień i zainteresowań.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 7 do 14 czerwca 2019 r. do godz. 10:00
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: Bożena Ciesielka, tel. 22 758 30 61 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 7 do 14 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: