Herb Miasta MilanówkaBurmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku.

Niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie stałej opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę (która w 2019 r. wynosić będzie: 2 600,00 zł * 15% = 390,00 zł) na miesiąc, godzinowej opłaty za wydłużoną opiekę, w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu przekraczającego 10 godzin dziennie oraz wprowadzenie maksymalnej opłaty za wyżywienie w wysokości 13,00 zł dziennie. Przy założeniu 22 dni pobytu dziecka w miesiącu, opłaty ponoszone przez rodziców będą kształtowały się na poziomie 676,00 zł, (390 zł pobyt + 286 zł wyżywienie) co daje średni koszt za godzinę opieki nad dzieckiem w żłobku w wysokości 3,07 zł.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 17 do 23 stycznia 2020 r. do godz. 10:00
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: Bożena Ciesielka, tel. 22 758 30 61 wew. 116, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 17 do 23 stycznia 2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Piotr Remiszewski


Pliki do pobrania:

Udostępnij na: